Ouderraad

De ouderraad van het IJsselcollege is een club enthousiaste ouders, die de belangen van leerlingen en ouders in de school behartigt. Er is één ouderraad voor alle vestigingen van het IJsselcollege tezamen.

In de maandelijkse vergaderingen is de kwaliteit van het onderwijs vaak onderwerp van gesprek. De ouderraad gaat dan niet op de stoel van de directie of de docenten zitten, maar komt in een open gesprek met de schoolleiding tot een goede behartiging van de algemene belangen van zowel leerlingen als ouders.

De ouderraad organiseert themabijeenkomsten over belangrijke onderwijskundige zaken. U kunt aan de discussie deelnemen. Daarnaast heeft de ouderraad contact met de ouders via de nieuwsbrief van de school.

Goed onderwijs vergt veel geld. De overheidsbijdrage is bij lange na niet voldoende. De ouderraad vraagt een bijdrage aan elke ouder. Deze besteden we aan activiteiten die de leerlingen ten goede komen, bijvoorbeeld excursies en de aanschaf van middelen voor de bibliotheek en de mediatheek. Daarbij hebben culturele activiteiten de voorkeur.

De ouderraad verleent ook assistentie bij allerlei schoolactiviteiten. Zo overhandigt de raad alle geslaagde examenkandidaten een presentje. Ook helpen leden van de raad bij ouderavonden.

Wilt u contact met de ouderraad? Mail dan naar ouderraad@ijsselcollege.nl

Ramin Keywanshokouh

Inge Hagestein

Vice-voorzitter

Jeroen Twigt

Lid

Melanie Mossink

Lid

Simone de Kimpe

Lid