Kangoeroewedstrijd

Begindatum
17 maart 2017
Einddatum
17 maart 2017
Begintijd
Eindtijd

De traditionele jaarlijkse wiskunde/rekenwedstrijd (=kangoeroewedstrijd) voor klas 1. Het is de grootste reken-en wiskundewedstrijd ter wereld! In ruim 60 landen maken leerlingen op een nagenoeg zelfde moment dezelfde opgaven.

Iedere deelnemer krijgt een certificaat en een aandenken. Verder zijn er prijzen te verdelen onder de leerlingen met de beste prestaties in zijn/haar klas.