CKV activiteit Cultuurshock

Begindatum
23 oktober 2017
Einddatum
23 oktober 2017
Begintijd
Eindtijd

leerjaar 1 vmbo b/k