Stel cookie voorkeur in

IJssel Praktijkcollege De Wiekslag

Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Het is bedoeld voor leerlingen die op school graag dingen willen dóen. De leerlingen van het praktijkonderwijs vinden leren vaak moeilijk. We geven daarom veel praktische vakken. Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning bij het leren. Bij de toelating bekijken we welke extra ondersteuning nodig is.

In het praktijkonderwijs besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Elke leerling heeft wel een bijzonder talent. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen trots kunnen zijn op zichzelf en hun talenten.

In Presentis brengt de leerling zelf zijn ontwikkeling in beeld. Het portfolio wordt de gehele schoolloopbaan bijgehouden en is het eindproduct voor het diploma Praktijkonderwijs.

Fase 1


In fase 1 krijgen de leerlingen voor een groot deel dezelfde vakken als op de basisschool zoals taal, rekenen en lichamelijke opvoeding. Ze krijgen ook nieuwe vakken zoals koken, techniek en plant en dier.
In leerjaar 1 en 2 hebben we ook workshops. De leerlingen mogen kiezen welke workshop zij willen doen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor djembé, sieraden maken, fotografie en computer, fitness, drama of het klaar maken van bijzondere gerechten. In de workshops ontdekken de leerlingen hun talenten en leren zij hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen.

In leerjaar 2 maken we de leerlingen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Ze ontvangen de bezoekers, ze nemen de telefoon op, ze zorgen voor kopieerwerk en ruimen de school op. We noemen deze vorm van leren interne stage. Hierbij worden de leerlingen al voorbereid op stages van leerjaar 3, 4 en 5.

Fase 2 en 3

In fase 2 volgen de leerlingen de praktijkvakken techniek, groen, (uiterlijke) verzorging, horeca en verkoop. Ze oriënteren zich op de verschillende specialisaties en ontdekken waar hun interesse ligt. Daarnaast lopen de leerlingen in groepsverband stage. Het doel van deze stage is om arbeidsvaardigheden te verwerven en in teamverband te leren werken. Als deze stage voldoende is doorlopen gaan de leerlingen door naar fase 3.

In fase 3 kiezen de leerlingen voor een of twee specialisaties. Aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen een examen voor een of meer specialisaties. Als ze het examen behalen, krijgen ze een schoolcertificaat of een landelijk erkend branchecertificaat.

De branchecertificaten zijn belangrijk bij het vinden van werk. Veel leerlingen gaan na het verlaten van de school werken bij een bedrijf. Vaak is dat het bedrijf waar de leerling al stage heeft gelopen. Zo’n bedrijf kent de leerling al en wil hem of haar graag opleiden in het bedrijf.

Soms adviseren we leerlingen om nog verder te leren bij een Regionaal Opleiding Centrum (ROC), maar dat kan tegenwoordig ook bij ons op school. De school werkt samen met het ROC Zadkine aan de Entreeopleiding.


De school blijft de leerling gedurende twee jaar na het verlaten van de school nog volgen. Als er een probleem is op het werk of bij het ROC dan helpt de school u en uw kind om dat probleem op te lossen. We doen dat niet alleen. We werken daarvoor samen met andere instanties zoals de leerplichtambtenaar van de gemeente, het UWV of onze contactpersoon bij het ROC.

PrO+

Leerlingen die scoren op het grensgebied tussen praktijkonderwijs en vmbo kunnen door de intakecommissie in de PrO+ route geplaatst worden. In deze route volgen de leerlingen in een veilige en gestructureerde setting het vmbo programma. De leerlingen krijgen les uit vmbo-methoden en worden getoetst op dit niveau. Daarnaast ligt het accent op de theorievakken en volgen zij minder lesuren in praktijkvakken. Eventueel kunnen zij alsnog de stap naar het vmbo maken.  Dit kan gedurende fase 1.

Het overgrote deel van de leerlingen blijft de PrO+route op de Wiekslag volgen en komt terecht in de interne entreeopleiding. Deze leerlingen stromen uit naar arbeid of naar mbo niveau 2.