Stel cookie voorkeur in

Leerlingmentoraat

Dit jaar is het IJsselcollege gestart met een nieuw fenomeen: leerlingmentoren. Dat zijn leerlingen uit de hogere leerjaren die in twee- of drietallen de brugklasmentoren assisteren.

Waarom leerlingmentoren?

Onze school is spiksplinternieuw, met veel ruimte en licht, waarin vmbo- havo- en vwo-leerlingen gezamenlijk onderwijs mogen en kunnen volgen. Er wordt met en van elkaar geleerd, vooroordelen worden weggenomen door elkaar te leren kennen en er wordt met elkaar aan belangrijke vaardigheden gewerkt; bijvoorbeeld burgerschapsvaardigheden.

Voor brugklassers is alles in het begin nieuw en vreemd. De school is groter dan ze gewend waren en ze zien veel nieuwe gezichten. Voor brugklassers is het heel prettig om wegwijs te worden gemaakt door medeleerlingen die al de nodige jaren ervaring hebben en die toch weer iets anders tegen de school aankijken dan de docenten!

Voor de leerlingmentoren is dit een leuk, maar ook leerzaam traject. Het is een leerproces, waarbij ze een balans moeten vinden in de tijd die zij steken in het begeleiden van de jongere leerlingen en het op peil houden van de eigen leerprestaties. Bij voldoende functioneren kunnen de leerlingmentoren dit traject afsluiten met een certificaat.

Wie zijn onze leerlingmentoren?