Stel cookie voorkeur in

Ouders

We hechten aan een goed contact met ouders van onze leerlingen. In de onderbouw is dat intensief. In de hogere klassen zijn onze leerlingen zelfstandiger en regelen we de zaken vaker met de leerling zelf. Toch bestaan er ook dan situaties waarbij contact met de ouders van belang is.

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de mentor van uw zoon of dochter. Deze zal zelf contact met u opnemen als dat nodig is. Elk schooljaar is er minstens één ouderavond, waarop u met de mentor en de teamleider spreekt. Op de kennismakingsavond krijgt u te horen hoe u de mentor kunt bereiken.

In tweede instantie staat de teamleider voor u klaar. Deze is de verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken.

In bijzondere gevallen kunt u ook contact opnemen met de directie. Wanneer u ontevreden bent, zijn er verschillende wegen om tot een oplossing te komen. Deze staan beschreven in de klachtenregeling. Klik hier.

In ons administratiesysteem Magister zijn de schoolvorderingen en de aanwezigheid van uw zoon of dochter voor u zichtbaar. U ontvangt hiervoor een persoonlijke inlogcode.

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee, dat zowel de mentor als de ouders ondertekenen. Als daar aanleiding voor is, heeft u over het rapport contact met de mentor. Op de locatie Alkenlaan organiseren we twee keer per jaar een zogenoemde tafeltjesavond. U kunt voor die avond gesprekken aanvragen met docenten van uw zoon of dochter.

We sturen u vijf keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Daarin leest u actuele informatie over alle locaties en leerjaren.

Wanneer u een algemene vraag heeft, of wanneer u telefonisch contact met een van onze medewerkers zoekt, kunnen de medewerkers van de leerlingadministratie u helpen. Ziekmeldingen geeft u ook aan hen door.