Stel cookie voorkeur in

Financiën

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld. Om goed onderwijs te kunnen bieden, is toch een bijdrage van ouders nodig. We geven ouders jaarlijks een overzicht van de kosten. Deze kunt u vinden in de schoolgids.

De term 'gratis schoolboeken' wekt ten onrechte de indruk dat u helemaal geen kosten meer heeft aan het leermateriaal. Leerboeken en werkboeken vallen onder de schoolboeken. De school betaalt deze. Ondersteunende materialen worden echter niet gratis beschikbaar gesteld. Voorbeelden daarvan zijn: atlas, woordenboek, agenda en de kosten van sportkleding of materiaal dat een leerling aanschaft voor de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw VMBO en PRO.

Leerlingen bestellen het boekenpakket zelf bij Van Dijk Educatie en de boeken worden thuis afgeleverd. Bij het bestellen betaalt u eenmalig een borg. Deze borg wordt bij het verlaten van de school terugbetaald.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de administratie van de school of Postbus 51 via telefoonnummer 0800-8051. Ook op de website www.rijksoverheid.nl staat onder het thema onderwijs en wetenschap > voortgezet onderwijs nadere uitleg over de regeling rondom schoolboeken.

Daarnaast vraagt de ouderraad een eveneens vrijwillige bijdrage van € 20,- Dit geld komt weer ten goede aan de leerlingen doordat er diverse projecten mee bekostigd worden.

Als de kosten voor u moeilijk op te brengen zijn, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van de overheid in de vorm van een kindgebonden budget.

Meer informatie over het kindgebonden budget van de Belastingdienst staat op www.toeslagen.nl

Ouderbijdrage

Wij vragen de ouders/verzorgers een financiële bijdrage, die nodig is om voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen geld van de rijksoverheid ontvangt, te kunnen betalen.

U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  •  ongevallenverzekering
  •  kopieer- en printkosten
  •  materiaalkosten bij de vakken tekenen, handvaardigheid, techniek en de practicumvakken
  •  kosten van mediatheek
  •  nieuwsbrieven en informatiebladen
  •  cameratoezicht

De medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zijn vertegenwoordigd, heeft ingestemd met de bijdragen die wij van u vragen.

Wij rekenen er op dat elke ouder/verzorger bijdraagt in deze kosten. Om dat voor iedereen mogelijk te maken bieden wij u ruimte om dit bedrag in twee termijnen te betalen.