Stel cookie voorkeur in

Ziekmelden

Een leerling volgt natuurlijk alle lessen. De leerplichtwet verplicht de school dat goed in de gaten te houden, maar wij vinden het ook uit veiligheidsoogpunt belangrijk precies te weten wie er in de klas zit.

Als uw zoon of dochter ziek is, belt u vóór 08.30 uur naar school. Is uw kind na het weekend nog steeds ziek, meldt u dat dan ook weer. U kunt ook mailen: verzuim@ijsselcollege.nl

Zodra uw kind weer beter is, willen wij ook weer graag een melding van u. Daarmee voorkomen we misverstanden.

Een leerling kan onder lestijd ook ziek worden. Hij of zij meldt zich dan bij de verzuimmedewerker. Deze neemt contact met de ouders op. We laten leerlingen uit de eerste klassen alleen ziek naar huis gaan als u hiervan op de hoogte bent. Het is dus van het grootste belang dat de school u overdag kan bereiken. Zorgt u ervoor dat de school over de benodigde telefoonnummers beschikt.

10 redenen om voor het Nieuwe IJsselcollege te kiezen!

1. We zijn een school waar het veilig is. Een school van structuur. Van duidelijke afspraken.