Stel cookie voorkeur in

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie vervult een belangrijke rol bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Op de website van de onderwijsinspectie vindt u onder andere gegevens over de resultaten van scholen.

Wilt u meer weten dan kunt u inloggen op http://www.onderwijsinspectie.nl/.

De gegevens van de inspectie zijn:

Inspectie van het Onderwijs
Kantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088-6696060
E-mail: c.vanos@owinsp.nl

De inspecteur voor onze school is mevrouw C. van de Geijn.