Stel cookie voorkeur in

Vensters voor verantwoording

Brancheorganisatie de VO-raad heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Zo geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties dan tot nu toe het geval was.

Kijk voor algemene informatie op http://www.venstersvo.nl/.

Voor een vergelijking met andere scholen op https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1405/1109/IJsselcollege/Schoolplan