Stel cookie voorkeur in

Leerlingbegeleiding

Het IJsselcollege heeft aandacht voor iedere leerling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed presteren en het naar hun zin hebben in de school. Hieronder geven wij u een grove schets. Meer details leest u in ons zorgplan.

Zorg voor alle leerlingen

Onze leraren kennen hun leerlingen goed en geven iedereen de nodige aandacht, tijdens en buiten de lessen. Alle leerlingen in onze school hebben een mentor. Die mentor geeft de mentorles en is voor de leerlingen vertrouwenspersoon en vraagbaak. U ontmoet de mentor van uw kind in elk geval tijdens de ouderavonden. Daar maakt u afspraken over de manier waarop u contact onderhoudt.
Pesten krijgt in de mentorlessen preventief de aandacht: hoe gaan we hier met elkaar om. Wanneer pesten toch voorkomt, handelen we volgens het anti-pestprotocol.

Extra zorg in de school

Soms heeft een leerling wat meer hulp bij het leren nodig. De leraren maken dan afspraken over extra hulp of een andere vorm van begeleiding in de klas. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen zich opgeven voor studievaardighedentraining of voor vakhulp wiskunde of Nederlands. Op twee gebieden bieden wij bijzondere begeleiding: aan dyslectische leerlingen en aan faalangstige leerlingen. Voor meer informatie kunt u klikken op de volgende linken: dyslexie en faalangstreductietraining. Er zijn ook leerlingen die hulp nodig hebben bij sociaal-emotionele problemen. Deze leerlingen kunnen een of meer gesprekken voeren met de schoolmaatschappelijk werkster. Zij neemt daarover vooraf contact op met de ouders/verzorgers. Specialistische hulp kunnen wij samen met de ambulant begeleider bieden aan leerlingen met een PGB (Persoonsgebonden budget). In de eerste klas spreken alle leerlingen met de jeugdverpleegkundige over allerlei zaken die met gezondheid en gezond gedrag te maken hebben. Als het nodig is, neemt zij contact op met de ouders en maakt zij vervolgafspraken met de leerling.
 

Extra zorg buiten de school

In een enkel geval is er voor een leerling begeleiding nodig die wij als school niet in huis hebben. We overleggen dan met deskundigen van buiten de school. We doen dat altijd pas na overleg met de ouders/verzorgers.

In het zorgadviesteam (ZAT) worden afspraken gemaakt over extra hulp binnen of buiten de school. De zorgcoördinator, mevrouw Verburg, geeft leiding aan al deze mensen die zich met de zorg voor onze leerlingen bezig houden. Als u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt u dan contact met haar op.

avatar

J. van Driel

avatar

N. Verburg

Zorgcoördinator

n.verburg@ijsselcollege.nl