Stel cookie voorkeur in

medezeggenschapsraad

We vinden het erg belangrijk dat onze school een goed functionerende medezeggenschapsraad heeft.

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de leerlingen, de ouders en het personeel. De medezeggenschapsraad speelt bij beleidswijzigingen een belangrijke rol op onze school. Hoe dat gebeurt ligt vast in het medezeggenschapsreglement. In het reglement staat op welk gebied er instemmingsrecht is. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven. Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad ongeveer 10 keer met de algemene directie over schoolbeleidszaken.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@ijsselcollege.nl