Stel cookie voorkeur in

Bestuur

Met ingang van 1 januari 2016 vormen de basisscholen die vielen onder de stichting OPOCK en de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs die vielen onder de stichting VOCA (IJsselcollege) samen een nieuwe stichting: BLICK op onderwijs.

BLICK staat voor: Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. En dat is precies waar de nieuwe stichting voor staat: aanbieden van uitdagend onderwijs van 4 tot 18 jaar aan leerlingen van alle niveaus. Door de samenwerking wordt het mogelijk dat onze leerlingen, uw kind(eren) binnen dezelfde stichting zijn/haar onderwijsloopbaan start in groep 1 en afrondt in de laatste klas van het voortgezet onderwijs. In onderwijstermen heet dat: de doorlopende leerlijn is geborgd. Vanzelfsprekend blijft de vrije schoolkeuze zoals die nu is.
 

Een gelukkig kind op een fantastische school

Als primair en voortgezet onderwijs kunnen we veel van elkaar leren en veel voor elkaar en dus voor de leerlingen betekenen. Onze missie is niet voor niets: een gelukkig kind op een fantastische school. Dat is het uitgangspunt bij het onderwijs dat wij aanbieden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een kind dat zich thuis voelt op school, dat het naar zijn zin heeft, dat uitgedaagd wordt en dat een veilige leeromgeving ervaart, gelukkig is op die school. Met ons onderwijs leiden we op voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat we kinderen bagage meegeven voor de toekomst. Op onze scholen mogen ze zich ontwikkelen tot de nieuwe burgers voor morgen. Ze mogen hun rugzak vullen met ervaringen waaraan ze voor de rest van hun leven iets zullen hebben.
 

Bestuur

Het algemeen beleid van de stichting BLICK op onderwijs wordt vastgesteld door het College van Bestuur (CvB).

Mw. M.E. Willemsen is de voorzitter van het CvB en wordt bijgestaan door mw. M. Schouten, directeur onderwijs en kwaliteit en dhr. M.A. Brugman, directeur bedrijfsvoering.  Het CvB wordt tevens ondersteund door het bestuurs-secretariaat en het stafbureau.

avatar

mw. M.E. Willemsen

Voorzitter CvB

avatar

mw. M.A. Schouten

Lid CvB a.i.

avatar

M.A. Brugman

Directeur bedrijfsvoering