Stel cookie voorkeur in

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) speelt een belangrijke rol in de governance. De RvT houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB). Zij benoemt de leden van het CvB. Zij neemt kennis van de besluitenlijsten van het CvB en ontvangt alle documenten en informatie die voor het functioneren als toezichthoudend orgaan van belang zijn. Zij bespreekt jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening en keurt de stukken en de jaarbegroting goed vóór vaststelling door het CvB. Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de gehele stichting.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

De heer J.J. van Loon (voorzitter)
De heer D.J. de Bruijn
De heer S. El Ouazizi
Mevrouw J. van der Brug
Benoeming kandidaat Raad van Toezicht eind januari 2019

 

contact

 

BLICK op onderwijs
T.a.v. de Raad van Toezicht
Postbus 776
2900AT  CAPELLE AAN DEN IJSSEL