Stel cookie voorkeur in

Beter Bèta IJsselcollege

                             

Ieder kan van ieder leren

In de visie van de school op het eigen bèta onderwijs wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een bèta onderwijsstroom, die uitgaat van verwondering, belangstelling en ontdekkend vermogen van de leerlingen. Gewapend met een gezonde portie algemeen analytisch en abstract denken leren de leerlingen ontwerpen en onderzoeken, op een manier die aansluit bij de universiteit en het bedrijfsleven. In de lessen, (master) modules en (vak- en niveau overstijgende) projecten worden de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen geprikkeld en worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs geïntegreerd. Belangrijk is dat dit bottom-up gebeurt: docenten bedenken en ontwikkelen, bijgestaan en gefaciliteerd door onderwijskundigen en schoolleiding.

Het IJsselcollege en de bèta sectie in het bijzonder vindt het belangrijk dat er een drempelloze doorstroming plaatsvindt van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bovendien moet er een goede aansluiting zijn met het vervolgonderwijs (mbo/hbo/universiteit) en het bedrijfsleven. Daarom stimuleert het IJsselcollege de interactie met onder andere de basisscholen van BLICK (Meester Maarten!) en zoekt de school naar een goede samenwerking met een aantal hogescholen, universiteiten en bedrijven.

Door samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven krijgen leerlingen een beter beeld van een vervolgopleiding en beroep. Door leerlingen buiten de school te laten kijken en soms de buitenwereld de school in te halen raken leerlingen meer gemotiveerd. Het wordt duidelijk waarom ze iets moeten leren. Ze krijgen een bepaald doel voor ogen.

Na het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst in april 2016 met Bayards Aluminium Constructies is het IJsselcollege er in geslaagd in de zomer van 2017 een samenwerking aan te gaan met twee start-ups: Spireaux uit Rotterdam en Riverfood uit Leiden. Er wordt met deze start-ups samengewerkt, omdat zij groen innoveren in het vaandel hebben staan en de school zich afficheert met duurzaam produceren. Het IJsselcollege wil aandacht besteden aan duurzame productie van voedsel als onderdeel van een meer circulaire economie. Een economie met reststromen in plaats van afvalstromen.

De samenwerking heeft er toe geleid dat het IJsselcollege de pilotschool is geworden voor het uittesten van zowel een aquaponics systeem (Riverfood) als een fotobioreactor (Spireaux). Om deze samenwerking mogelijk te maken is via het Steunpunt Zuid Holland/Leiden en het bedrijf Noorderwind een subsidie verkregen. De samenwerking biedt leerlingen en docenten de gelegenheid multidisciplinair onderzoek te doen. Onderzoekend leren stimuleert een actieve leerhouding en levert een waardevolle bijdrage aan het bèta onderwijs. Een leerling die nieuwsgierig is en vragen stelt staat open om iets te leren.

De komende jaren willen we de banden met het bedrijfsleven en andere externe partijen verder aanhalen met als doel ons onderwijs nog aantrekkelijker voor- en nog dichter bij onze leerlingen te krijgen. Samenwerkingsverbanden verbreden de horizon van onze docenten en leerlingen, geven ons nieuwe inzichten, inspireren ons en kunnen ons middelen en diensten opleveren vanuit het bedrijfsleven die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons onderwijs ten goede komen.  Ieder kan van ieder leren.

bèta-onderwijs IJsselcollege in het nieuws:

Interview Stam Bèta Magazine Onderwijs Netwerk Zuid-Holland Februari 2019

Artikel-Capels-Dagblad-maart-2018-innovatie.pdf

Twitter account Spireaux: Presentatie Kees Stam over groene innovatie met Spirulina (9-2-2018)

radio interview Bram van Welie over samenwerking Bayards en IJsselcollege (15-11-2017)

Artikel stichting ION Kees Stam over samenwerking IJsselcollege en Bayards (15-11-2017)

Jet-Net interview Amanda Mackintosh over samenwerking met IJsselcollege (10-10-2016)

 

 

Samenwerking
Uitgangspunt onderbouw
 • Verwondering
 • Onderzoekende houding
 • Kennis/vaardigheden
Uitgangspunt bovenbouw
 • Voorbereiden centraal examen en vervolgopleiding/beroep
 • Problemen oplossen vanuit wetenschappelijk kritische blik
 • (Experimenteel) onderzoek
Activiteiten basisschool en onderbouw
 • Science basisschoolleerlingen (Meester Maarten!)
 • Klas 1 (Mastermodule)
  • Bruggenproject
 • Klas 2 (Mastermodule)
  • EHBO
  • Maak en made (energie overdracht)
 • Klas 3 (Mastermodule) Programmeren kan je leren
  • Stoplicht
  • Lego mindstorms
  • Arduino
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Wiskunde
 • Rekenlessen (modules)
 • Techniek
 • International Junior Science Olympiad (IJSO)
 • Bèta projectblokken en modules (o.a. Aqua)
 • Experts in huis (o.a. verloskundige)
 • Excursies o.a.
  • Science Centre TU Delft
  • Corpus/Naturalis,Museon
  • Eco challenge Shell
  • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Rotterdams Havenbedrijf
 • Microsoft certified training (o.a. Excel); internationaal erkend certificaat
Activiteiten bovenbouw
 • NLT (natuur leven technologie); vakoverstijgend, modulair
  • Klas 4 en 5 Havo en klas 4, 5 en 6 VWO
  • Vak in modules (SE geen CE)
  • Module per periode (9 weken/3 lesuren)
  • Vakoverstijgend (bio, nat, sk, wis, tech-niek, technisch ontwerpen, fysische geografie)
  • O.a. Forensisch onderzoek, Feest zonder katers, Medicijnen, Lijm, Het ei, Drink-water, Klimaatverandering, Medische beeldvorming, Kernfusie, Robotica.
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Wiskunde A,B,C
 • European Union Science Olympiad (EUSO)
 • Bèta projectblokken (o.a. logica)
 • Excursies o.a.
  • België- Londenreis
  • Technopolis
  • Boerhaave/Naturalis/Hortus Botanicus
  • Eco challenge Shell
  • Jet-Net career day
 • Stages o.a.
 • Microsoft certified training (o.a. Excel); internationaal erkend certificaat
 • Studium Generale (oud leerlingen/ouders bèta beroepen)
 • Samenwerking VHTO o.a. speed daten (meisjes aan zet), bedrijf bezoek etc.
Samenwerking bedrijfsleven

Riverfood (Leiden)

Missie statement

 • kennis verzamelen en delen over het duurzaam produceren van voedsel
 • ontwikkelen van aquaponicssystemen
 • productie van plantaardig en dierlijk voedsel

Samenwerking met het IJsselcollege

 • ontwikkeling van een aquaponicssysteem
 • ontwikkeling lessenserie
 • pilotschool voor uittesten aquaponics-systeem en lessenserie
 • Schoolbezoek/gastlessen/stagemogelijk-heden
 • integratie in de les

Spireaux (Rotterdam)

 • Missie statement
 • productie van verse Spirulina;
 • informeren over duurzame voedselproductie;
 • streven naar een meer circulaire economie met reststromen, zonder afval;
 • leerlingen en docenten mogelijkheid bieden (multidisciplinair) onderzoek te doen.

Samenwerking met het IJsselcollege

 • ontwikkeling van een fotobioreactor;
 • ontwikkeling van lessenserie;
 • pilotschool voor het uittesten van de reactor en lessenserie;
 • pilotschool voor het uittesten van reactor en lessenserie
 • profielwerkstuk, practica, demonstratiemateriaal;
 • integratie in de les.

Bayards Aluminium Constructies

 • Missie statement
  • informeren, inspireren en enthousiasmeren voor aluminium;
  • uitdragen van het belang van kennis als een van de belangrijkste aspecten binnen het succes van Bayards;
  • investeren in goed technisch geschoold personeel.
 • Samenwerking met het IJsselcollege
  • workshops/gastlessen
  • bedrijfsbezoeken
  • beroepenvoorlichting
  • profiel/sectorwerkstuk onderzoek;
  • integratie in de les (krachten/materialenleer);
  • deelname aan Jet-Net Career Day.