Stel cookie voorkeur in

De Bibliotheek op school

Wij hebben een bibliotheek op school, en wat voor een! Via deze link ga je naar onze digitale catalogus, daar kun je in de collectie van de bibliotheek snuffelen en ook zien wat wij zelf allemaal in huis hebben.

Door 15 minuten per dag te lezen zie je wel een miljoen woorden per jaar, en leer je tot wel 1000 nieuwe woorden. Scoor beter op school en ontwikkel je talenten. Goed kunnen lezen biedt nóg meer toekomstkansen!

Volwaardige schoolbieb en aantrekkelijke collectie

Op onze school is een volwaardige schoolbibliotheek ingericht, met een digitaal bibliotheeksysteem en een aantrekkelijke, op maat samengestelde collectie boeken die  ook nog eens actueel is. Je kunt hier met je schoolpas terecht om een boek te lenen dat je graag wilt lezen.

Wil je meer?! Alle leerlingen van Het IJsselcollege kunnen gratis lid worden van Bibliotheek aan den IJssel. Kom langs met je ID-bewijs en haal je pas op! Ben je jonger dan 15 jaar? Zorg dan voor een kopie van het ID-bewijs van een van je ouders of verzorgers, én laat ze alvast een handtekening zetten op het inschrijfformulier. Leen wel 10 boeken tegelijk uit onze collectie, of kijk welke E-boeken er beschikbaar zijn.

Aantoonbare kwaliteitsverbetering onderwijs en stimuleren van lezen

Onze school heeft een vaste onderwijsspecialist  van de bibliotheek toegewezen gekregen, dat is Joke Boersma. Samen met de leescoördinatoren (docenten van onze school, die nauw samenwerken met onderwijsspecialist  van de bibliotheek) gaat zij voor meetbare resultaten. Elk jaar wordt er daarom naar aanleiding van de leesmonitor een op maat gemaakt activiteitenplan samengesteld. Zo werken we continu op de meest effectieve wijze samen aan leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid!

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het doel? Aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van vrij lezen, zowel op school als thuis. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op je woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.