Stel cookie voorkeur in

Wiekslag - Theater aan Z

31-01-2017

Op maandag 23 januari kwam  op de Wiekslag Theater aan Z een voorstelling spelen met als onderwerp seksuele diversiteit. Seksuele diversiteit is een van de thema’s die bij het vak Burgerschap aan bod komen en vandaag waren de tweedejaarsleerlingen aan de beurt. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school ongeacht zijn/haar seksuele voorkeur. Onder andere middels deze voorstelling wordt dit onderwerp in de klas bespreekbaar gemaakt. Het was goed om van de theatergroep terug te krijgen dat onze leerlingen zo aandachtig meededen en naar elkaar toe zoveel zorg tonen.