Stel cookie voorkeur in

Fietscontrole door Mobiliteit en Transport

10-10-2017

Het onderbouwteam organiseert in samenwerking met de sector Mobiliteit & Transport een actie gericht op de fietsverlichting voor klas 1 en 2.

De leerlingen gaan in de actieweken tijdens een les met hun fiets naar de afdeling Mobiliteit & Transport om hun fietsverlichting te laten controleren. Kleine reparaties aan de verlichting zullen ter plekke worden uitgevoerd door leerlingen van de afdeling.

Wanneer een fiets in orde bevonden is, krijgt de leerling een sticker met Deze fiets is OK!

Als de verlichting niet ter plekke te repareren is, dan gaat er een brief naar ouder(s)/verzorger(s), waarin wordt vermeld, dat de reparatie aan de verlichting te groot is om tijdens de les te verrichten. De ouder(s)/verzorger(s) wordt geadviseerd de reparatie uit te (laten) voeren.

De veiligheid van de leerlingen staat hierbij voorop. Daarnaast kost het al gauw 55 euro per keer aan bekeuring als de fietsverlichting niet in orde is.