Stel cookie voorkeur in

Project ter bevordering van kansengelijkheid in VO

13-02-2018

Het IJsselcollege en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) hebben samen met het Fioretti College en het Segbroek College een intentieverklaring ondertekend om een ‘evidence-based interventie’ te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Aan deze interventie wordt een wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling gekoppeld.

Dit goalsetting programma voortgezet onderwijs (GSP VO) heeft als primair doel de motivatie en schoolprestaties te verbeteren bij kansarme leerlingen, die vanwege hun sociaal-economische achtergrond een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben. Bovendien zal deze interventie waarschijnlijk ook een positief effect hebben op de prestaties van de overige leerlingen.

Deze psychologische interventie is ontwikkeld door professor Michaéla Schippers van RSM. Wetenschappelijk onderzoek sinds 2011 heeft op universitair niveau aangetoond dat de interventie een significant positief effect heeft op een vermindering van uitval in het eerste studiejaar. Nu wordt het programma voor de eerste keer toegepast in het voortgezet onderwijs.

Mede-initiatiefnemer Bram van Welie, Directeur IJsselcollege: “In eerste instantie beogen we met het GSP VO de onderwijsresultaten (onderbouwsucces, bovenbouwsucces en examenresultaten) en de doorstroom naar het vervolgonderwijs significant te verbeteren. We zien het GSP VO als een veelbelovende interventie om leerlingen beter op weg te helpen.”

Dit project is gesubsidieerd door ministerie van OCW via de Gelijke Kansen Alliantie. De intentieverklaring is op 9 februari ondertekend door RSM, de vier scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Bèta Steunpunt Zuid Holland/Leiden heeft de middelbare scholen bij elkaar gebracht. De proef start in het nieuwe schooljaar 2018-2019 met 1000 leerlingen in het eerste jaar van de bovenbouw.

De resultaten van dit project en ook de nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen uiteraard worden gedeeld en in een later stadium zal bekeken worden hoe ook andere scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen aanhaken.