Stel cookie voorkeur in

Econasium

Het IJsselcollege draagt het predicaat Econasium. Hiermee bieden wij getalenteerde vwo-scholieren met een wiskundeknobbel en interesse in economie een extra programma om op een uitdagende manier kennis te maken met een universitaire economische studie.

Het programma is opgesteld in samenwerking met Tilburg University (TiU). Het loopt van januari klas 4 tot januari klas 6. Van januari klas 4 tot januari klas 5 volgen de leerlingen de cursus Statistiek voor het Econasium, waarin ze bepaalde statistische technieken leren. Daarna volgen ze een aantal colleges op de universiteit waarin thema's binnen de economie, bedrijfseconomie en econometrie besproken worden die zich lenen voor een Profielwerkstuk en een aantal bijeenkomsten over de aanpak van een werkstuk en het zoeken van literatuur.

Wanneer de leerlingen daarna aan de slag gaan met hun profielwerkstuk waarin ze de geleerde statistische technieken toepassen, worden ze ondersteund door wetenschappers van de universiteit. Hiernaast bezoeken Econasium-leerlingen congressen, economische instellingen en bedrijven en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is dan ook een uitstekende voorbereiding op een  universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Maar de statistische technieken die de leerlingen aanleren bij het Econasium, worden in veel universitaire studies gebruikt. Daarom geeft het programma de leerlingen ook een voorsprong wanneer ze besluiten een andere universitaire studie te gaan volgen.

De leerlingen die het Econasiumprogramma met goed gevolg hebben afgesloten, krijgen daarvoor een aantekening op hun diploma. Daarnaast ontvangen ze van de universiteit het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Dit diploma geeft de leerling voordelen als hij/zij aan TiU een economische of bedrijfseconomische studie gaat volgen. Zo is hij/zij dan verzekerd van plaatsing en krijgt hij/zij vrijstelling van een onderdeel van die studie.

De voorwaarden:

Op het laatste rapport voor aanvang van het Econasium dient de leerling een 7 of meer voor wiskunde A of B op zijn/haar rapport te hebben. Deze eis wordt gesteld, omdat behoorlijke kennis van de wiskunde noodzakelijk is om het statistiekprogramma te kunnen volgen. Tevens moet de leerling interesse hebben in economische onderwerpen en daarom het vak Economie en/of het vak Management en Organisatie in zijn/haar vakkenpakket hebben.