Stel cookie voorkeur in

Bibliotheek aan den IJssel

Het IJsselcollege is een samenwerkingsverband aangegaan met de Openbare Bibliotheek Capelle aan de IJssel. Doelstelling hiervan is te werken aan het leesplezier van leerlingen met als uiteindelijke resultaat een betere taal en leesvaardigheid. Een van de actiepunten is het inrichten van een bibliotheek op school in de stilte aula. In deze bibliotheek is een wisselende collectie van ca 250 boeken aanwezig. Bovendien zijn alle leerlingen zo lang ze op het IJsselcollege zitten lid van de openbare bibliotheek. Het plan is om daar een speciale werk/leeshoek in te richten waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. In september 2017 wordt gestart met leesbevorderingsprojecten op het vmbo en de jaren daarna worden daar ook mavo/havo/vwo bij betrokken.