Stel cookie voorkeur in

Goal Setting Program

Het IJsselcollege en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) hebben samen met het Fioretti College en het Segbroek College een intentieverklaring ondertekend om een ‘evidence-based interventie’ te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Aan deze interventie wordt een wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling gekoppeld.

Dit goalsetting programma voortgezet onderwijs (GSP VO) heeft als primair doel de motivatie en schoolprestaties te verbeteren bij kansarme leerlingen, die vanwege hun sociaal-economische achtergrond een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben. Bovendien zal deze interventie waarschijnlijk ook een positief effect hebben op de prestaties van de overige leerlingen.

Deze psychologische interventie is ontwikkeld door professor Michaéla Schippers van RSM. Wetenschappelijk onderzoek sinds 2011 heeft op universitair niveau aangetoond dat de interventie een significant positief effect heeft op een vermindering van uitval in het eerste studiejaar. Nu wordt het programma voor de eerste keer toegepast in het voortgezet onderwijs.

In eerste instantie beogen we met het GSP VO de onderwijsresultaten (onderbouwsucces, bovenbouwsucces en examenresultaten) en de doorstroom naar het vervolgonderwijs significant te verbeteren. We zien het GSP VO als een veelbelovende interventie om leerlingen beter op weg te helpen.

Klik hier voor meer info